Bestyrelsesmedlemmer 2020

 

Formand Lone Hansen

Næstformand Ann Tanaka 

Kasserer Hans Erik Andersen

Best.medl. Karen Formann Jensen1

Revisor Lene Fly 

Del siden